Naše služby

Čištění komínů a kouřovodů

Čištění komínu a kouřovodů prováděné kominíkem.

Potřebujete vyčistit komín? Provádím čištění komínů a kouřovodů (potrubí kamen). V praxi to znamená především zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů. Původní světlost průduchu, neboli průzor komínu, musí být udržován bez nánosů sazí a jiných nečistot.

Pokud je topení a komín využíván pouze v zimě, mohou se především v průběhu letních měsíců do komína dostat i různé jiné nečistoty (listí, uhynulí ptáci), které musím rovněž odstranit. Na topnou sezónu musí být vždy připraven čistý komín.

Co vše je součástí čištění komínu, kominíkem.

K čištěni komínu patří i kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně kontroly potrubí (kouřovody), odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod. Současně s tím musím vždy prověřit stav celé spalinové cesty. Zkontroluji opotřebenost stavebního materiálu, zdivo komínu, případnou vlhkost a bezpečnost kouřovodu a těsnost komínu. To vše je z hlediska požární bezpečnosti velice důležité.

Jak vidíte, dá čištění komínů a kontrola kouřovodů hromadu práce a je spojena s velkou osobní odpovědností. Když mám někomu vyčistit komín, musím komín prověřit od spotřebiče po vrcholek samotného komínu. Aby vám, laicky řečeno, nebouchly saze v komíně.

Ať už máte jakýkoli spotřebič paliv - kamna na plyn, dřevo nebo uhlí - musíte při jejich provozu počítat s usazováním vyhořelých pevných částic na vnitřní stěně komínových trubek (kouřovodu) i samotného komínu.

Když byste si tyto usazeniny nenechali vyčistit od kominíka, způsobovaly by vám snížení komínového tahu, popřípadě by se mohl tah komínu obrátit zpět do místnosti a hrozila by vám otrava. V horším případě by vám v kamnech nebo v kouřovodu lidově řečeno bouchly saze. To sice může znít legračně, kdo však viděl následky popálenin a požár vzniklý z výbuchu sazí, nedá na pečlivý a pravidelný kominický servis svého domu dopustit.

Kontrola spalinových cest

Dříve, než vzniklo kominicke řemeslo jako takové, vymetali saze sami majitelé domů. Ve spojitosti se šindelovými či doškovými střechami pak vždy bylo jen otázkou času, ve kterém stavení zrovna vypukne požár.

V současností již máme to štěstí, že se nám nejen o kvalitní vyčištění, ale také kontrolu spalinových cest, postará profesionální kominík. Neznamená to však, že by pak u vás případně nevznikl požár. Závisí totiž na vás, vaší uvédomělosti, zda budete dbát pokynů nařízení vlády, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2011. Práce kominíka, kterého si objednáte, sice spočívá v kontrole a čištění, ovšem na vás je, abyste dodrželi četnost pravidelných kontrol a čištění spalinových cest, tak, jak ukládá zmíněné nařízení vlády.

Není kominík jako kominík

Tím, jak vstoupilo v platnost nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, je zcela logické, že stoupne poptávka po kominických službách. A s tím souvisí i větší nabídka kominíků, co do jejich počtu. Ovšem, jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž, můžeme toto rčení použít i pro profesi kominíka.

Častější čištění spalinových cest, když topíte uhlím.

Topíte uhlím nebo dřevem? Logicky vyplývá, že pokud topíte dřevem, usadí se v komíně mnohem méně sazí, než při topení uhlím. Dřevo jako takové, pokud je dokonale spálené, totiž obsahuje výrazně méně uhlíku.

Odpovědná osoba pro vyčištění spalinových cest

Určitě Vás bude zajímat, kdo Vám může provést profesionální vyčištění spalinových cest. Při výběru kominíka se rozhodně informujte, zda Vámi vytipovaná osoba je držitelem živnostenského oprávnění, a to v oboru kominictví.

Odpovědná osoba pro revizi spalinových cest

Něco jiného je v případě revize spalinových cest. Potřebnou každoroční revizi spalinových cest Vám může provést odborně způsobilá osoba, jež je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominíctví.

Ať už po kontrole, či vyčištění komínu, by Vám měl kominík předat patřičně vyplněnou zprávu. To samé platí, když si pozvete kominíka na revizi spalinových cest. Je důležité, abyste si zprávy vždy pečlivě uschovali.

Kominické nářadí pro dokonale vyčištění komínu

Každé řemeslo vyžaduje i patřičné, kvalitní nářadí, aby se tzv. dílo podařilo. Ne jinak je tomu u profese kominíka.

Jaké veškeré nářadí můžete u kominíka spatřit, když se za Vámi vypraví vyčistit komín? Kominík má především komínový kartáč pro vymetání kouřovodů, který může být různého průměru. U komínového kartáče ještě zůstaneme, tentokráte se však jedná o kartáč kulatý, také s různým průměrem. Dalším nezbytným náčiním je drátěná komínová štětka, a to se zavážím, nebo bez závaží. Drátěná komínová štětka je opět různého průměru. Určitě bychom také měli zmínit komínový kartáč, tzv. lanové sluníčko, který je využitelný pro vymetání komínových vložek. V neposlední řadě zde máme ještě kotlový vymetací kartáč hranatý, o různém průměru.

Tzv. mávnout rukou nad precizním vyčištěním komína, nad pravidelným kontrolováním stavu komína, spalinových cest aj., se rozhodně nevyplatí. Možná si někdo říká, že v každém městě je tolik domů, chat, chalup, že není ani možné, aby případná kontrola šla dům od domu a vyžadovala si doklad o provedeném vyčištění komínu. Je však třeba spíše myslet na to, že kontrolou a vyčištěním komína, chráníme především sami sebe, naše zdraví a domov.

Opravdu stojí za to, ušetřit několik set korun ročně, v porovnání s tím, že můžeme ohrozit zdraví naše, rodiny, sousedů? Nikdo nechce nic přivolávat, či myslet na nejhorší. Ovšem, co když zrovna dojde ke vznícení požáru? Přivolaní hasiči budou vyžadovat revizní zprávu od kominíka. A jistě nebude dosaženo úspěchu, když se jim řekne obligatorně, že revizní zpráva shořela. Kominík, který totiž provádí revize komínů, si tak s největší pravděpodobností dělá i kopie. Je to přeci jeho živnost, a i on musí dokládat své zisky. Takže s touto „výmluvou", s největší pravděpodobností nikdo u hasičů neuspěje. Takže? Pokuta je nejspíš na dohledu...

A pak tu máme ještě pojišťovnu, u které je daná nemovitost pojištěna, třeba právě proti vzniku požáru. Pokud pojišťovna zjistí od hasičů, že revizní zpráva není a nebyla, či je prošlý termín od poslední revize komínu, tak je nasnadě krácení odškodného, či dokonce nevyplacení žádného odškodného.

Oprava a výstavba nových komínů

Mezi kominické služby, které poskytuji, patří také zdění komínů, nákup kouřovodu i upevňování trubek vedoucích od kamen, dále výstavba komínových staveb a různé související opravy či úpravy.

Pro opravy zděných komínů používám předepsané plné pálené cihly a tvárnice.

Komíny potřebují různé opravy nejčastěji proto, že v důsledku prošlé životnosti, vysokého žáru a povětrnostních podmínek vznikají trhliny v komínech. Ty pak vyvolávají značné rozdíly teplot spalin, kondenzaci spalin nebo únik spalin do obytné místnosti.

Ignorovat komínové trhliny znamená ignorovat riziko požáru nebo otravu kouřem, což v žádném případě nedoporučuji.

Trhliny na komíně v nadstřešní části pochopitelně většinou nejsou ze země vidět. Mnohdy je pro jejich odhalení potřeba nejen vylézt ke komínu přímo na střechu, ale mít i vycvičený odborný zrak.

Bezpečnost a ochrana majetku pak ale stojí za to.Dobrý technický stav komínu je důležitý!

Komín udržovaný v dobrém technickém stavu (z hlediska stavby) zajišťuje:

  • odolnost komínu vůči vlhkosti,
  • odolnost komínu vůči korozi,
  • vysokou životnost komínu se zárukou.

Vložkování komínů

Vložkování komínu prováděné kominíkem.

Než přijde na řadu vložkování komínu, přichází většinou ke slovu frézování komínu. To platí především při rekonstrukci komínové stavby. Podobně jako u stavebních úprav komínu, je frézování a vložkování komínu z hlediska požární bezpečnosti velká zodpovědnost.

Je potřeba zohlednit celkový stav komínu, je-li stavební konstrukce schopna přežít vibrace a otřesy procesu frézování bez závažného poškození zdiva komínu. V tomto ohledu musím zkontrolovat zvláště materiál stropních částí a nosné sloupy.

Náležitosti vložkování komínů kominíkem.

Pro vložkování komínu je vnitřní průměr komínu stěžejní. Zásah frézou je většinou nezbytný. Po vyvložkování komínu se průduch zmenší, s čímž je třeba počítat zejména v souvislosti s připojeným spotřebičem.

Před samotným vložkováním komínu je opět nutná revize komínové šachty. V případě vážného poškození (například během frézování komínu) je následná oprava komínového tělesa před vyvložkováním komínu nevyhnutelná.

Odborný dohled a profesionální přístup během celé rekonstrukce komínu je důležitou prevencí nechtěných a nepříjemných nehod a problémů. Důkladný a zodpovědný přístup k celému zásahu do komínové soustavy garantuje úspěšně provedenou rekonstrukci, dlouhodobou životnost komínu a plynulý a efektivní provoz.

Frézování a vložkování komínu

Je-li průměr komínového průduchu nedostačující, přistupuje se k tzv. frézování. I když je možné zbourat původní komínové těleso a místo něho postavit nové, pak frézování je nejen rychlejším, ale i finančně výhodnějším krokem. Vyfrézovat je možné nejen kruh, ale také čtverec, či obdélník. Je váš komín rovný, nebo tzv. uhýbá? Ani v tom není problém pro frézování.

Ovšem, nejen z výše uvedeného důvodu, Vám kominická firma nabídne frézování komínu. Při kontrole komínu, může být například zjištěno, že nedostatečně těsní komínové zdivo, nebo že je komín natolik zadehtovaný, že ho jíž není možné vyčistit. Důvodů je však mnohem více.

Stavby nových komínových systému

Provádíme dodávky a montáže komínových systémů Schiedel a dalších.

Rádi Vám poradíme při výběru vhodného systému, případně vypracujeme cenovou nabídku, neváhejte nás kontaktovat.